Để tự thiết kế bìa sách trên iPub, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập iPub.vn.

Bước 2: Chọn Kết nối xuất bản.

Bước 3: Chọn Demo thiết kế bìa.

Bước 4: Điền từ khóa và ấn Tìm kiếm để chọn hình nền bìa phù hợp.

Bước 5: Click chọn hình nền bìa phù hợp. Ấn Chọn.

Bước 6: Nhập nội dung lên bìa, bao gồm:

  • Tên tác giả
  • Tên sách
  • Tít phụ nếu có

Bước 7: Lưu ảnh bìa về máy tính bằng cách chọn Tải bìa xuống ở góc trên bên phải.

Bạn đã sở hữu bìa sách riêng của mình!