Bạn cần người chấp bút? Đã có iPub lo!

iPub cung cấp gói chấp bút cực kỳ phải chăng (chỉ từ 200.000 VNĐ/trang) cho các tác giả không có đủ thời gian hoàn thiện tác phẩm của mình.

Bạn có thể dễ dàng lựa chọn dịch vụ chấp bút trong phần Đăng dự án hoặc tham khảo giá dịch vụ tại đây.