"Để tự xuất bản sách, tôi cần đầu tư bao nhiêu tiền?"

Với iPub, bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi này một cách nhanh chóng qua các bước sau:

Bước 1: Truy cập ipub.vn

Bước 2: Chọn mục Kết nối xuất bản.

Bước 3: Chọn mục Ước tính lợi nhuận trên thanh menu (hoặc di chuyển xuống bên dưới trang).

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin sách và mong muốn xuất bản vào các trường tương ứng.

Bước 5: Ghi nhận chi phí xuất bản, lợi nhuận xuất bản nếu hợp tác với iPub.