Để hợp tác với iPub.vn, tác giả sẽ cần tiến hành các bước như sau.

1/ Tạo tài khoản trên iPub.vn. (Xem hướng dẫn tại tài khoản tại link này: https://ipub.vn/news/faq-lam-the-nao-de-dang-ki-tai-khoan-tren-ipub)

2/ Đăng tải dự án xuất bản. (Xem hướng dẫn đăng tải dự án tại link này: https://ipub.vn/news/huong-dan-dang-du-an)

3/ Đồng ý với Hợp đồng xuất bản điện tử.

4/ Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng đọc.

Đây là hình thức triển khai dự án dạng Crowdfunding, nhận đặt hàng trước từ độc giả.

5/ Triển khai xuất bản sau khi dự án kêu gọi vốn thành công.

Tác giả có thể tự đầu tư toàn bộ chi phí ngay từ đầu, để rút ngắn thời gian kêu gọi vốn cũng như quá trình xuất bản. (Lưu ý: Sẽ phát sinh phí quản lý nếu tác giả lựa chọn phương án này.)

6/ iPub tiến hành các thủ tục xin cấp phép xuất bản theo luật định.

7/ iPub xác nhận dự án xuất bản thành công, tiến hành gửi sản phẩm tới tay độc giả.

Tác giả đầu tư chi phí in ấn, xin cấp phép xuất bản.

iPub hỗ trợ chi phí truyền thông cơ bản, đầu tư phát triển nền tảng công nghệ, kỹ thuật.

8/ Tác giả chủ động theo dõi doanh thu trong phần Dự án đã đăng. (Xem hướng dẫn theo dõi doanh thu tại link này: https://ipub.vn/news/faq-huong-dan-theo-doi-doanh-thu-tren-ipub)

9/ iPub tiến hành đối soát doanh thu theo từng tháng.