Với iPub, theo dõi doanh thu của dự án chưa bao giờ minh bạch, dễ dàng đến thế.


Để theo dõi doanh thu trên iPub, tác giả cần thực hiện theo các bước sau: 


Bước 1: Click vào biểu tượng "Đăng nhập" ở góc trên bên phải màn hình.


Bước 2: Chọn nút "Dự án đã đăng". Khi đó toàn bộ dự án của tác giả đã đăng trên iPub sẽ hiện ra.


Bước 3: Click vào từng dự án để theo dõi doanh thu của dự án bao gồm số lượng độc giả đặt hàng, số lượng ebook, số lượng sách giấy, tổng số tiền đã thu được ở thời điểm hiện tại...


Đội ngũ iPub